Termoelektrický obvod složený z materiálů s různými Seebeckovými koeficienty (p-dopované a n-dopované polovodiče), konfigurovaný jako termoelektrický generátor. Pokud je zatěžovací rezistor ve spodní části nahrazen voltmetrem, obvod funguje jako term


Termoelektrický obvod složený z materiálů s různými Seebeckovými koeficienty (p-dopované a n-dopované polovodiče), konfigurovaný jako termoelektrický generátor. Pokud je zatěžovací rezistor ve spodní části nahrazen voltmetrem, obvod funguje jako termočlánek snímající teplotu. Kredit: Ken Brazier, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0