Struktura pavoučího vlákna – schematické znázornění (bez měřítka) vrstev odlišných vlastností Vnější zeleně označená vrstva bohatá na lipidy o tloušťce 0,6 až 1 µm, pod ní modře označena vrstva s vyšší afinitou k hydrofilnímu fluorescenčnímu barvivu


Struktura pavoučího vlákna – schematické znázornění (bez měřítka) vrstev odlišných vlastností Vnější zeleně označená vrstva bohatá na lipidy o tloušťce 0,6 až 1 µm, pod ní modře označena vrstva s vyšší afinitou k hydrofilnímu fluorescenčnímu barvivu z fibril s amorfnější vnitřní strukturou, oranžové jádro s vyšší afinitou k hydrofobnímu barvivu tvoří tisíce fibril s krystalickou proteinovou vnitřní strukturou Kredit: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-33839-z