Hůře zachovaný „rybář“ je jiný jak ve smyslu podoby tváře, tak jiným držením ryb, ale ukazuje tytéž obecné rysy, které jsme si popsali. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Hůře zachovaný „rybář“ je jiný jak ve smyslu podoby tváře, tak jiným držením ryb, ale ukazuje tytéž obecné rysy, které jsme si popsali. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.