Ganoderma australe (syn. Ganoderma tornatum) je běžná tropická dřevokazná houba. I vzhledem připomíná svou příbuznou, u nás rostoucí leskokorku lesklou (Ganoderma lucidum). Její mycelium v testech nejlépe fungovalo jako zpomalovač hoření. Dole vlevo


Ganoderma australe (syn. Ganoderma tornatum) je běžná tropická dřevokazná houba. I vzhledem připomíná svou příbuznou, u nás rostoucí lesklokorku lesklou (Ganoderma lucidum). Její mycelium v testech nejlépe fungovalo jako zpomalovač hoření. Dole vlevo je SEM snímek morfologie hyf zdravého mycelia a vpravo uhlíkového zbytku po spálení, který si uchovává propletenou strukturu, a tak chrání spodnější vrstvy před přímými plameny. Kredit: Plodnice: A. Popovkin, Bahia, Brazil, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Dolní obr.: Chulikavit, N. et al., Sci Rep 12, 15105 (2022)