Závislost rezistivity na teplotě. Všimněte si průběh spodní křivky. Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023


Závislost rezistivity na teplotě. Všimněte si průběh spodní křivky. Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023