Plátek olovnatého apatitu LK-99 částečně levitující nad magnetem při pokojové teplotě. Projev supravodivosti nebo diamagnetických vlastností? Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmosph


Plátek olovnatého apatitu LK-99 částečně levitující nad magnetem při pokojové teplotě. Projev supravodivosti nebo diamagnetických vlastností? Kredit: Sukbae Lee et al: Superconductor Pb10-xCux(PO4)6O showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism, arXiv 2023