Test malých kousků betonového superkapacitoru. Kredit: MIT


Test malých kousků betonového superkapacitoru. Kredit: MIT