Turkana Boy, spíše raný zástupce okruhu Homo erectus. Kredit: Wikimedia Commons, Neanderthal Museum, CC BY-SA 4.0.


Turkana Boy, spíše raný zástupce okruhu Homo erectus. Kredit: Wikimedia Commons, Neanderthal Museum, CC BY-SA 4.0.