Mnohé o teplotě a dění v oceánu vypovídají fosilizované uhličitanové schránky foraminifer Elphidium gerthi. Kredit: Dr Graham Rush


Mnohé o teplotě a dění v oceánu vypovídají fosilizované uhličitanové schránky foraminifer Elphidium gerthi. Kredit: Dr Graham Rush