Uhelný hlubinný důl Anselm/Eduard Urx na Landeku – kulturní památka. Foto A. Uhlíř, 2023.


Uhelný hlubinný důl Anselm/Eduard Urx na Landeku – kulturní památka. Foto A. Uhlíř, 2023.