Časoprostor zkroucený do fotbalového míče. Kredit: NASA/CXC/M. Weiss.


Časoprostor zkroucený do fotbalového míče. Kredit: NASA/CXC/M. Weiss.