Obraz „ponořených“ brachiosaurů (dnes druh Giraffatitan brancai) z roku 1941 patří už po desetiletí k nejznámějším a nejobdivovanějším Burianovým dílům. Ačkoliv z hlediska dnešního stavu znalostí tato scenérie neobstojí, zachovává si přesto svoji pod


Obraz „ponořených“ brachiosaurů (dnes druh Giraffatitan brancai) z roku 1941 patří už po desetiletí k nejznámějším a nejobdivovanějším Burianovým dílům. Ačkoliv z hlediska dnešního stavu znalostí tato scenérie neobstojí, zachovává si přesto svoji podmanivou atmosféru. Kredit: Albatros Media; Zdeněk Burian (1941)