Implementace, uchovávání a difuze vodíku ze slunečního větru v měsíčním povrchu (IGGCAS/Handout via Xinhua).


Implementace, uchovávání a difuze vodíku ze slunečního větru v měsíčním povrchu (IGGCAS/Handout via Xinhua).