Na skenu je vidět, že objevená nanobakterie má hustou vnitřní strukturu s kompaktnějšími útvary, patrně ribozomy. Úsečka na obrázku představuje 100 nanometrů. Kredit: Berkeley Lab.


Na skenu je vidět, že objevená nanobakterie má hustou vnitřní strukturu s kompaktnějšími útvary, patrně ribozomy. Úsečka na obrázku představuje 100 nanometrů. Kredit: Berkeley Lab.