Elke Albrecht, první autorka publikace. Na vyvrácení publikovaných nesmyslů museli spojit síly Američan, Němci, Norové a Švýcar. (Kredit: Leibnitz Institute for biologie Farm Animal)






Elke Albrecht, první autorka publikace. Na vyvrácení publikovaných nesmyslů museli spojit síly Američan, Němci, Norové a Švýcar. (Kredit: Leibnitz Institute for biologie Farm Animal)