V anglicky mluvících zemích se pro pí používá termín Archimedova konstanta. Ten používal k jejímu odhadu metodu vyčerpání. ( Kredit: Domenico-Fetti , 1620 )


V anglicky mluvících zemích se pro pí používá termín Archimedova konstanta. Ten používal k jejímu odhadu metodu vyčerpání. ( Kredit: Domenico-Fetti , 1620 )