Svítit laserovým ukazovátkem proti atomové bombě je samozřejmě nesmysl. Na obrázku z Atolu Bikini je ale na okraji dobře vidět kondenzační mlhu. Ta vzniká krátce poté, co tudy prošla rázová vlna. Kam už rázová vlna ve skutečnost


Svítit laserovým ukazovátkem proti atomové bombě je samozřejmě nesmysl. Na obrázku z Atolu Bikini je ale na okraji dobře vidět kondenzační mlhu. Ta vzniká krátce poté, co tudy prošla rázová vlna. Kam už rázová vlna ve skutečnosti dorazila, ukazuje ten bílý kruh na vodě. Kredit: US Army.