K prošlapávání cesty pro dopravu energie potřebné k vytvoření rozpínající se bubliny, lze napomoci i vystřelením pelet. Například jodidu stříbra, jehož ionty v jinak nevodivém vzduchu vytvoří vodivý tunel. US Patent 8,981,261B1


K prošlapávání cesty pro dopravu energie potřebné k vytvoření rozpínající se bubliny, lze napomoci i vystřelením pelet. Například jodidu stříbra, jehož ionty v jinak nevodivém vzduchu vytvoří vodivý tunel. US Patent 8,981,261B1 (2015)