Škála zobrazující pokles druhové rozmanitosti (biodiverzity) v období pěti velkých hromadných vymírání v průběhu fanerozoika (posledního dlouhého období ve vývoji života na Zemi, trvajícího přibližně 540 milionů let). Přinej


Ĺ kála zobrazujĂ­cĂ­ pokles druhovĂ© rozmanitosti (biodiverzity) v obdobĂ­ pÄ›ti velkĂ˝ch hromadnĂ˝ch vymĂ­ránĂ­ v prĹŻbÄ›hu fanerozoika (poslednĂ­ho dlouhĂ©ho obdobĂ­ ve vĂ˝voji Ĺľivota na Zemi, trvajĂ­cĂ­ho pĹ™ibliĹľnÄ› 540 milionĹŻ let). PĹ™inejmenším jedno z vymĂ­ránĂ­ tzv. VelkĂ© pÄ›tky bylo prokazatelnÄ› alespoĹ? zčásti zpĹŻsobeno dopadem mimozemskĂ©ho tÄ›lesa – jde právÄ› o to poslednĂ­, ke kterĂ©mu došlo na konci křídy. Kredit: Philcha, Nature, Wikipedie