Nemesis byla starořecká bohyně pomsty a božské odplaty. Nebyla ale nemilosrdnou a krvelačnou nestvůrou, nýbrž přísně spravedlivou bohyní, ženoucí zločinně jednající, bezbožné a zpupné jedince ke zpytování a odčinění svých


Nemesis byla starořecká bohyně pomsty a božské odplaty. Nebyla ale nemilosrdnou a krvelačnou nestvůrou, nýbrž přísně spravedlivou bohyní, ženoucí zločinně jednající, bezbožné a zpupné jedince ke zpytování a odčinění svých provinění. Takovou podobu by ovšem hypotetická hvězda nenesla – zabíjela by zprostředkovaně a univerzálně, bez ohledu na jakékoliv okolnosti pozemské reality. Zde Nemesis na obraze Alfreda Rethela z roku 1837. Převzato z wikipedie.