Efekt „hrdla láhve“ (bottleneck). Při snížení počtu populace pod určitou mez hrozí vyhynutí. Když se takové populaci podaří utéci hrobníkovi z lopaty, zanechá taková událost po sobě stopu  v podobě zúžení genetické diverzi


Efekt „hrdla láhve“ (bottleneck). Při snížení počtu populace pod určitou mez hrozí vyhynutí. Když se takové populaci podaří utéci hrobníkovi z lopaty, zanechá taková událost po sobě stopu v podobě zúžení genetické diverzity. Tu si pozůstalí příbuzní nesou ve svých genomech do dalších generací.