Melissa Wilson Sayres, Arisona State University:  „Některé populace jsou náchylné k určitým genetickým poruchám, jiné nikoliv. K porozumění lidskému zdraví v celosvětovém měřítku, je naší globální genetickou minulost dobré od


Melissa Wilson Sayres, Arisona State University: „Některé populace jsou náchylné k určitým genetickým poruchám, jiné nikoliv. K porozumění lidskému zdraví v celosvětovém měřítku, je naší globální genetickou minulost dobré odhalit a pochopit.“