Graf zobrazuje množstvo (kópie 16S rRNA génu na gram tráviaceho traktu) vybraných bakteriálnych skupín v celom tráviacom trakte včiel počas vývoja. 1-, 3- a 6-denné larvy (L1, L3, L6), biele a čierne kukly (PW, PB), mladušky, dospelé


Graf zobrazuje množstvo (kópie 16S rRNA génu na gram tráviaceho traktu) vybraných bakteriálnych skupín v celom tráviacom trakte včiel počas vývoja. 1-, 3- a 6-denné larvy (L1, L3, L6), biele a čierne kukly (PW, PB), mladušky, dospelé včely a trúdy (BY, BF, DR). DOI: 10.1371/journal.pone.0118707