Vypitvaná včela (tráviaci trakt aj s medovým vačkom).


Vypitvaná včela (tráviaci trakt aj s medovým vačkom).