Virus HIV. Náleží k retrovirům, které mající schopnost vytvořit podle své RNA řetězec DNA a ten vložit do genomu hostitelské buňky. Ta pak sama dává příkaz svým ribozómům tvořít další HIV viry.