RNA interference. Synteticky připravená siRNA má skladbu řetězce komplementární ("opačnou") k řetězci, který chceme v buńce vyřadit z činnosti. Posel (mRNA), podle kterého se měl v ribozómu tvořit proteinový virový řetězec, se stal vyvázáním zcela nefunkční. K tvorbě jednoho z virových proteinů v buňce nedojde. Interferující RNA dokáže zabránit funkci genu, aniž by bylo nutné jej vyřadit ze hry jeho poškozením (genovým knokautem). Jde jen o narušení procesu přenosu jeho informace.