Obr.č. 6) Pokles výkonu radioizotopového zdroje je dán poklesem radioaktivity a je exponenciální. Na obrázku je poměr počtu radioaktivních jader v době, která uplynula od počátku vyjádřené v poločasech rozpadu, ku původnímu počtu radioaktivních jader.