Obr.č.8) Příprava posledního radioizotopového generátoru typu GPHS-RTG připravovaného pro sondu New Horizons a tato sonda. (Zdroj NASA)