Obr. č. 10) Radioizotopové zdroje by měla využívat i sonda Solar Probe (zdroj NASA)