Obr.č.14) Testovací model odrazné desky pro praktické zkoušky projektu Orion (zdroj The Worlds of David Darling: The Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy and Spaceflight).