Schéma molekuly, která v atmosféře odbourává škodlivé emise. Modrá kulička představuje atom dusíku, červená vodíku, bílá kyslíku. Žlutá bublina vymezuje dvojité vodíkové vazby. (Kredit: Joseph Francisco, Purdue University)