Lidské embryonální kmenové buňky – při množení mutují a stávají se náchylnějšími k národovému bujení.