Stávající linie lidských embryonálních kmenových buněk zřejmě nebudou vyhovovat a jejich sortiment nebude stačit. Potřeba tvorby nových linií je stále aktuálnější.