Zloženie vesmíru podľa analýz žiarenia mikrovlného kozmického pozadia, meraného sondou WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Ako sa priestor rozpína, celkové množstvo tmavej energie narastá a tak sa zvyšuje aj jej vplyv na vývoj vesmíru.