Havajskými astrofyzikmi spresnené rozmiestnenie superkôp (červené krúžky) a prázdnych oblastí (modré krúžky), premietnuté do mapy mikrovlnného pozadia. Svetlejšia oblasť je časť oblohy mapovanej projektom Sloan Digital Sky Survey, z ktorej Szapudiho tím čerpal potrebné vstupné údaje.“Poludníky” sa v hornej časti obrázku zbiehajú v nebeskom severnom póle, v blízkosti Polárky. Priesečník v strede predstavuje priemet severného galaktického pólu. (Zdroj: Supervoids and Superclusters) http://ifa.hawaii.edu/cosmowave/supervoids/cosmic-cartography/