Superkopy galaxií a obrovské prázdne oblasti s rozlohou asi pol miliardy svetelných rokov spôsobujú jemné teplotné výchylky v mikrovlnnom pozadí. Najpravdepodobnejším vysvetlením je vplyv tmavej energie, vďaka ktorej sa rozpínanie vesmírnych štruktúr zrýchľuje. Podrobnejšie v texte článku. (Credit: Granett, Neyrinck & Szapudi.) http://ifa.hawaii.edu/cosmowave/supervoids/