Pohľad do zrkadla nám prezradí ako vyzeráme. Je to odplata za to, že sa v obraze spoznáme.