Straka so žltou škvrnou umiestnenou pod zobákom tak, aby ju bez pomoci zrkadla nemohla vidieť. Foto: Prior H, Schwarz A, Güntürkün