Enzym PPDK jehož koncentrace v listech může ovlivnit odolnost různých rostlin proti chladu.