Urychlovací trubice jednoho z předurychlovačů (zdroj Fermilab).