Střední část experimentu CDF, který objevil kvark t (zdroj Fermilab).