Začínalo to bolusy s jednoduchým čipem sloužícím k identifikaci zvířat (vlevo) pokračuje to s bolusy vybavenými měřením teploty a pH, v budoucnu možná budou měřit a vyhodnocovat mnohem více údajů, usnadňovat člověku práci a přinášet zvířatům komfort.