…Jako křídlatka, která je u nás zastoupena dvěma druhy - křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), které se mezi sebou kříží kříženec je označován jako- křídlatka česká (Reynoutria x bohemica) a všechno nasvědčuje, že se v naší přírodě rozšiřuje ještě agresivněji než výchozí druhy...