Veliká „husa“ Dasornis emuinus přelétával nad vodami pokrývající v té době oblast, na které je nyní Londýn, Kent a Essex ve Velké Británii. (Credit: Image courtesy of Senckenberg Research Institute and Natural History Museum)