Mozková aktivita po pozitivní a negativní zpětné vazbě u účastníků různých věkových skupin. (Van Duijvenvoorde et al., 2008, Journal of Neuroscience).