(a) Schematická ilustrace shluků („popcornu“) submikronové velikosti sestávající z těsně shluklých nanokrystalů oxidu zinečnatého (ZnO). Obrázek z elektronového mikroskopu ukazuje (b) submikronové shluky nanokrystalů ZnO a (c) fotoelektrodovou vrstvičku vytvořenou ze submikronových shluků ZnO. (d) Schéma přenášení a mnohočetné rozptýlení světla v porézní elektrodě složené ze submikronových nebo mikronových shluků.