Porovnenie meraní dynamiky slnečného vetra medzi 1. a 3. obletom sondy Ulysses okolo Slnka. Zelená krivka znázorňuje tlak slnečného vetra v rokoch 1992 až 1998, modrá v rokoch 2004 až 2008.