Grafické znázornenie heliosféry a magnetosféry Zeme. Heliosféra (oblasť, kde magnetické pole Slnka a slnečný vietor prevládajú nad vonkajším kozmickým poľom a prúdmi ionizovaných častíc) je deformovaná kozmickými poliami a kozmickým žiarením v smere pohybu Slnečnej sústavy Galaxiou. Magnetosféra Zeme – oblasť prevládajúceho magnetického poľa našej planéty – je podobne deformovaná tlakom slnečného vetra, pretože ide o prúd elektrický nabitých častíc.