V polárnych oblastiach 1 a 3 sú rozsiahle koronálne diery, odkiaľ vanie rýchly slnečný vietor s nižšou hustotou plazmy. Rovníková oblasť 2 je zdrojom pomalej, ale hustejšej zložky slnečného vetra. Graf znázorňuje rýchlosť slnečného vetra a hustotu protónov v závislosti od heliografickej šírky. Žltý pás označuje oblasť ekliptiky. Situácia zodpovedá obdobiu s nižšou aktivitou Slnka