Mutace genu se projeví mikrocefalií (snímky vlevo). Ve srovnání s nepostiženým člověkem (snímky vpravo) je patrná stejná struktura mozku, ale výrazně menší objem.